Företagskultur i Världsklass?

Almedalen 2016 – behöver Sverige en företagskultur i Världsklass?

Varför gör vi som vi gör? Vad begränsar våra förmågor och vilka möjligheter finns det att utnyttja allas vår fulla potential? ”Culture eats strategy for breakfast”, vi talar om vad som sker inom våra organisationer, företag och om hur vi formar våra miljöer och kulturer samt hur vi kan påverka dem.

Kim-Linda

Framgång är som att hoppa bungy jump, alla kan men samtidigt gör inte alla det. Vilken är skillnaden?

Vi menar att det är självklarheter satta i system och att DET är den avgörande skillnaden. Därför tränar vi inom Day2Day Leadership ledare utifrån att alla som vill, kan förändras och vi menar att det handlar om att lära sig verktygen som fungerar och att träna på att använda dem. Vi kopplar in fler av hjärnans funktioner för att lyckas bättre. Vi föreslår att man kan kalla det för neuroledarskap.

Vilken roll spelar klara och tydliga värdegrunder?

Hur kan man lyckas med att förflytta värdegrunder i fina pappersdokument till att faktiskt leva inom företag och organisationer och verka i alla medarbetares dagliga gärning och medvetande. Vi knyter an beteende till arbete med värdegrund och ser på hur det skapas en bättre företagskultur. Smarta ledare framhåller människor före siffror och konstaterar framgång.

Varför är passionen så viktig, vilken roll spelar den? Vi diskuterar.