Executive Coaching

Du har ett tungt ansvar, ibland känns det som om du bär hela världen på dina axlar. Du har få omkring dig som du kan prata med helt öppet. Du vill inte oroa dina närmaste medarbetare eller familjen. Din tillvaro och kalender är oförutsägbar och din egen utveckling har länge fått stå tillbaka för företagets prioriteringar.

Vi vet att även du behöver påfyllning, uppmuntran och utmaning som ledare. Och att det måste ske på ett sätt som passar dig, i ditt schema.

Programmet sträcker sig över 12 månader. Under denna tid har du fri tillgång till en Personlig Ledartränare (PLT). Vi träffas regelbundet och kan då arbeta med de delar i programmet som är relevanta eller sådant som står överst på agendan för dig.